Site logo

Stedenbouwkundig plan Westerhonk Monster

‘s Heeren Loo's woongebied 'Westerhonk' is in transitie. Voorheen was het woongebied voor mensen met een verstandelijke beperking een geïsoleerd gebied, waar omwonenden niet veel te zoeken hadden. Nu wordt de verbinding met de omgeving gezocht, waarbij cultuur-historische elementen, ecologie, educatie en recreatie de komende jaren een belangrijke rol zullen gaan spelen. Mosaiek architecten werkt de komende maanden aan een stedenbouwkundige visie voor dit terrein van 44 ha. Groot voor de komende 20 jaar. De visie kan gefaseerd uitgevoerd worden en zal de de reeds bestaande kwaliteiten aanvullen tot een woon-zorg park, waarin zorg aan de cliënten optimaal gefaciliteerd kan worden.