Site logo

Nieuwe opdracht 's Heeren Loo in Monster

's Heeren Loo's woongebied 'Westerhonk' is in transitie. Voorheen was het woongebied voor mensen met een verstandelijke beperking een geïsoleerd gebied, waar omwonenden niet veel te zoeken hadden. Nu wordt de verbinding met de omgeving gezocht, waarbij cultuur-historische elementen, ecologie, educatie en recreatie de komende jaren een belangrijke rol zullen gaan spelen. Mosaiek werkt de komende maanden aan een integraal kwaliteitsplan èn als onderdeel daarvan aan de eerste ideeën voor een educatiecentrum en dagbestedingslokatie in een gecreëerd duinlandschap.