Site logo

Provincie Utrecht Publicatie 'Lessen uit de pilots organische gebiedsontwikkeling'

Brochure-organisch-ontwikkelen-LOW-RES-voorkant-bewerkt-690x960

De provincie Utrecht is de initiator geweest van de pilots organisch ontwikkelen. Omdat de traditionele manieren van ontwikkelen niet meer voldoende resultaten opleverden, is samen met drie gemeenten het voortouw genomen om op zoek te gaan naar ‘andere’ manieren van ontwikkelen.Met deze pilots lopen de provincie Utrecht en de deelnemende gemeenten voorop als het gaat om de nieuwe aanpak van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. In deze publicatie zijn 'lessons learned' benoemd uit de pilots in Veenendaal, Woerden en Houten. De provincie Utrecht heeft deze gezamenlijk opgesteld met Motivaction, Pas BV en Mosaiek.Door de opgedane kennis te delen, kunnen ook andere gemeenten profijt hebben van de pilots organische gebiedsontwikkeling. Zo dragen we als team bij aan de ontwikkeling van organische gebiedsontwikkeling in Nederland.Klik hier voor een digitale versie van de publicatie.